Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát,
  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Právne informácieMyšlienky na deň

Ak sa chceš v živote pohnúť z miesta, nemôžeš robiť protichodné veci.

Sme laureátmi Ceny Antona Neuwirtha

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi sa stali laureátmi Ceny Antona Neuwirtha.

Novinky

 • V stredu 15.6.2022 sa žiačky III.UVB triedy zúčastnili exkurzie v CSS Horelica. Počas návštevy sme si prezreli priestory zariadenia, ako napríklad snoezelen multisenzorickú miestnosť, ktorá slúži na individuálnu terapiu klientov, ďalej keramickú, výtvarnú a textilnú dielňu, priestory pre diagnostiku a zabezpečenie včasnej intervencie i izby klientov. Zoznámili sme sa s mentálne postihnutými klientmi zariadenia, ktorí sú tu umiestnení, spoznali sme ich obľúbené piesne, hry a aktivity. Zariadením nás previedla a o jeho chode informovala Mgr. Mária Barutíková, ktorá zároveň ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky. Ďakujeme za užitočne a poučne strávený čas.

 • V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu Vás pozývame na sériu prednášok s názvom "Dobré manželstvo na celý život". Príďte si vypočuť inšpiratívne tipy a príklady od učiteľa a spisovateľa Richarda Vašečku dňa 12. 6. o 16.00 vo farskom centre sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.
  Mgr. Silvia Pytelová

 • V rámci Národného týždňa charity sa 6. júna žiaci II. VS triedy a Michaela Petreková a Štefánia Horváthová z III. VS triedy zúčastnili charitatívnej akcie Hlinený dukát. Dukát, ktorý si môžeme zakúpiť na charite alebo v predajnom automate (v Čadci je umiestnený na budove mestského domu), má hodnotu 1 euro a môžeme ho darovať človeku v núdzi. Obdarovaný zaň v charite dostane teplé jedlo alebo inú účinnú pomoc. Je to šanca pomáhať s láskou a rozumom.
  Mgr. Marta Švaňová

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát,
  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria